Katma değer

 • Yönetim
 • Daha İyi Kavrayış Sağlayan Prosesler
 • Daha Etkili Bakım
 • Daha Fazla Hasta Bağlılığı
 • Hastaneye yatış maliyetinde azalma
 • Operasyonlar
 • Konumdan Bağımsız Erişim
 • Optimum İletişim
 • Bakım Kalitesinin Geliştirilmesi
 • Teknoloji
 • CE Sınıf I belgelidir ve ISO 13485 ile sertifikalandırılmışlardır
 • Dijital Arşivleme
 • Kanıtlanmış, Güvenilir Teknoloji

İstatistiksel Analizler ve Raporlama

Mosos Analiz ve Raporlama çözümlerimiz, bakım kalitesinin artırılmasını sağlar. Veri kaydı ve raporlama, esas olarak bir kalite güvence faaliyetidir. Temel amacı, sağlık mesleği mensuplarının bilgi ve uzmanlığını yükseltmek üzere sağlık hizmetlerini değerlendirmektir.

 • Her bir Mosos modülü, istatistiksel analize yönelik entegre olanaklar sunar.
 • Web tabanlı sürümü ise ayrıca sağlık merkezlerine doğum ve perinatal verileri kaydetme, raporlama, analiz etme ve iletme olanakları sağlar.

Programlarla ilgili uygun kararlar alınması anne, fetal ve yenidoğan mortalite oranlarını düşürmeyi sağlar ve kaynakların uygun şekilde tahsisi mortalite oranlarına ve nedenlerine dair yüksek kaliteli veri toplamayı gerektirir.

U statistics

P statistics

 

Daha fazla bilgi,
daha iyi bakım
0 weeks
40 weeks
48 weeks