Katma değer

 • Yönetim
 • Daha İyi Kavrayış Sağlayan Prosesler
 • Daha Etkili Bakım
 • Daha Fazla Hasta Bağlılığı
 • Hastaneye yatış maliyetinde azalma
 • Operasyonlar
 • Konumdan Bağımsız Erişim
 • Optimum İletişim
 • Bakım Kalitesinin Geliştirilmesi
 • Teknoloji
 • CE Sınıf I belgelidir ve ISO 13485 ile sertifikalandırılmışlardır
 • Dijital Arşivleme
 • Kanıtlanmış, Güvenilir Teknoloji

Evde İzleme

homemonitoring

Doğum kliniğine kabul edilen birçok gebe kadının tedavisi, çoğunlukla yatak istirahati, gözlem ve anne ve çocuğun izlenmesini içerir.

Bu hasta grubunun bakımı, özel koşullar altında evde de gerçekleştirilebilir. Bu yaklaşım pek çok avantaj sağlar:

 • Hasta, evde kliniğe göre daha az stres altında daha fazla dinlenir
 • Aynı zamanda hastaneye yatış maliyeti azalır

BMA, evde kalan gebe hastalarda sinyal ve diğer verilerin elektronik kaydı için Mosos Evde İzleme çözümlerini geliştirdi.

Mosos Evde İzleme çözümleri, ebe/hemşirenin (bilgisayar ya da akıllı cihazla veya bunlar olmadan) CTG kaydı girme ve tansiyon, ateş ve idrar muayenelerini kapsayan diğer bulguları kayıtlara ekleme olanağı sağlar.

Fonksiyonlar

 • Evde fötal izleme Mosos Evde İzleme çözümü ile ebe/hemşire tarafından evde CTG kaydı yapma olanağı. Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi,
daha iyi bakım
0 weeks
40 weeks
48 weeks