Sorumluluk reddi

BMA, www.bma-mosos.com’un içeriğine azami özen ve dikkati göstermektedir. Bununla birlikte, bu sitede sunulan bazı bilgilerin tamamlanmamış, yanlış veya eski olması her zaman olasıdır. BMA, düzenli aralıklarla kendi web sitesini güncellemeye gayret eder. www.bma-mosos.com’un içeriğindeki değişiklikler önceden verilmeksizin yapılır.

BMA, www.bma-mosos.com’un kullanımı ile herhangi bir şekilde bağlantılı ya da www.bma-mosos.com’a geçici olarak erişilememesinden doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez. BMA, ayrıca www.bma-mosos.com aracılığıyla elde edilen bilginin kullanımından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlar için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez. 

Daha fazla bilgi,
daha iyi bakım
0 weeks
40 weeks
48 weeks