Mosos
Daha fazla bilgi, daha iyi bakım
Özelleşmiş yazılım ve hizmetlerimiz ile dünya çapında anne ve çocuk ölümlerini azaltmak amacıyla anne ve çocuk bakımını geliştirmek.
0 Hafta
40 Hafta
48 Hafta

Fötal İzleme

Yer ve zamandan bağımsız olarak gerçek zamanlı kardiyotakografi (CTG (NST)) kayıt sunumu/değerlendir

Daha fazla bilgi

Evde İzleme

Elektronik kayıt/sinyal transferi ve evde gebe muayeneleri.

Daha fazla bilgi

Hasta Kayıtları

Genel elektronik hasta kayıtlarından daha derinlikli veri sağlayan, alana özel elektronik kayıtlar.

Daha fazla bilgi

Ultrason

Obstetrik ultrason muayenelerinden görüntülerin ve ölçümlerin tek bir rapor halinde işlenmesi.

Daha fazla bilgi

İstatistiksel Analizler ve Raporlama

Her bir Mosos modülü, istatistiksel analiz için entegre olanaklar sunar.

Daha fazla bilgi
Obstetrikte Bilgi Teknolojileri Çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi