Medisch Centrum Alkmaar

Medisch Centrum Alkmaar | BMA Nieuwsbrief november 2011

Januari 2010 ging het verloskundig dossier, Mosos CTG en Mosos – P, live op de kraamsuites van Medisch Centrum Alkmaar. De polikliniek volgt binnenkort. Op termijn zal Mosos gekoppeld worden met het te implementeren ziekenhuisbrede EPD. Gynaecoloog Cecile Vergnes speelde een actieve rol in beide projecten. En straks ook bij de invoering van het Klinisch Dossier.

Op de polikliniek Verloskunde, Gynaecologie & Voortplantingsgeneeskunde liggen de papieren dossiers hoog opgestapeld. Maar dat behoort binnenkort tot het verleden. Cecile Vergnes: ‘Op dit moment gaan we dagelijks heen en weer naar de verloskamers met onze papieren dossiers. Dan grijp je weleens mis. Het grote voordeel van Mosos is natuurlijk dat alles leesbaar en digitaal beschikbaar is en dan ook altijd en overal.’

Zelf ontwerpen of turn-key systeem?
De beslissing tot de aanschaf van Mosos – O vormt het einde van een langdurig proces, maar tegelijkertijd een nieuw begin: ‘De Raad van Bestuur wilde graag één geïntegreerd EPD in plaats van allemaal vaksystemen die niet altijd met elkaar kunnen praten. Het bleek echter te complex om op korte termijn een verloskundige module hierbinnen te ontwikkelen. De toestemming voor de aanschaf van Mosos was hiermee een feit. Maar we werkten nog met oude versie van Mosos – CTG en Status <P>. Deze moesten dus eerst worden vervangen voor we verder konden.’

‘Wij vonden BMA van alle leveranciers inhoudelijk het verst gevorderd. Een gespecialiseerde leverancier moet natuurlijk ook meegaan met de ontwikkelingen, bijvoorbeeld aangaande de eisen die in de nabije toekomst worden gesteld aan de aanlevering aan de PRN. Ook de implementatie van Peridos hebben ze opgenomen. Wat ons betreft krijgt met name de workflowondersteuning straks nog meer gezicht, waarbij onder andere behoefte bestaat aan de mogelijkheid om, in combinatie met het ziekenhuisbrede systeem, digitaal te orderen.’ De implementatie van Mosos werd door BMA uitstekend ondersteund: ‘In een ziekenhuis kan het managen van IT-projecten best frustrerend zijn, omdat de materie veelal complex in elkaar steekt. Achter iedere stekkerdoos zit een ingewikkelde wereld van koppelingen en afhankelijkheden. Daarom waren we heel blij met Inge de Lange en Grace Smeenk van BMA voor het inhoudelijke en het technische gedeelte van het implementatietraject. Hun bijdrage is echt een compliment waard.’

Cecile Vergnes
Cecile Vergnes

Implementatie is ook doorpakken
Een hoofdrol was weggelegd voor de projectgroep: ‘Een tweewekelijks overleg binnen de projectgroep – projectbeheer, gynaecoloog en ict’ers – is echt nodig. Als je dat niet doet ben je zo weer een maand verder zonder dat er iets is besloten. We hebben verschillende projectleiders gehad, maar met de laatste, Bjorn Kouseband van ICT, hebben we echt kunnen doorpakken. Daarnaast is ook een inhoudelijke projectgroep opgericht met vertegenwoordiging vanuit alle gelederen – klinisch verloskundige, arts-assistent, verpleegkundigen, polikliniekmedewerksters en gynaecoloog.’

Natuurlijk is het ook zaak om oog te hebben voor de toekomstige gebruikers van Mosos. Cecile Vergnes: ‘Hoe krijg je iedereen mee? Er zullen immers altijd mensen zijn die twijfelen. Daarom hebben we nog vóór de scholing door BMA demo’s gegeven om mensen alvast aan het systeem te laten wennen. En voordat je live gaat moeten natuurlijk alle polimedewerkers, verpleegkundigen en gynaecologen zijn geschoold. Maar we hebben bijvoorbeeld ook te maken met anesthesisten, kinderartsen en een maatschappelijk werkster. Die moeten net zo goed worden voorbereid op dit systeem.’

De mensen zullen moeten wennen aan een nieuwe manier van werken: ‘Omdat Mosos <O> met tabbladen werkt moet je overal checken of er nieuwe informatie is. We zullen er bovendien echt op moeten letten dat iedereen op dezelfde manier gegevens invoert. Met andere woorden, de routing gaat belangrijk worden.’ De initiële scholing is nu bijna afgerond. Er breekt – alweer – een drukke tijd aan op de poli: ‘We gaan nu de papieren statussen omzetten en we beginnen met zwangere vrouwen tot 30 weken. De rest blijft voorlopig op papier.’

Daar houdt de ontwikkeling echter niet op: ‘MCA heeft een elektronisch verpleegkundig dossier dat volop in ontwikkeling is, maar daar zit nu geen verloskundige module in. Op de afdeling was de vraag dus: gaan we over op het Klinisch Dossier van Mosos of niet? Er is gekozen om Mosos Klinisch Dossier aan te schaffen. Een groot voordeel omdat de verpleegkundige reeds bekend is met werken in Mosos – CTG en Mosos – P.’

Interested in our solutions?

Please fill in the form and we will contact you within 2 days
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks