Select country/language:

Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn en Zutphen | BMA Nieuwsbrief januari 2010
Eén organisatie, twee ziekenhuizen en Mosos
Ongeveer 3.300 medewerkers, waarvan 190 specialisten, maken Gelre ziekenhuizen – met vestigingen in Apeldoorn en Zutphen – tot een robuuste zorgaanbieder in de regio. Eind vorig jaar zijn de afzonderlijke vestigingen – echt voor het eerst – gaan werken met Mosos. Tegelijkertijd stapte men over op een nieuw ZIS. Een bericht uit Apeldoorn en Zutphen.

Gynaecoloog Marieke Paarlberg kende Mosos al vanuit haar studietijd. Ze heeft in 1991 nog met Status <E> gewerkt en met de eerste versie van Status <P>: “We hebben in Apeldoorn nu Mosos <P>, <O> en <U>. Verder werken we op dit moment met een CTG-module van een andere leverancier. Toen wij in 2003 spraken met (het oude) BMA waren wij al heel ver met ons denken. We zagen ook dat er een gebrek was aan een goede verloskundige status. Het ziekenhuis zelf wilde liefst een generieke oplossing, maar dat kon volgens ons niet. Verloskunde is echt een apart vak. Het heeft al met al wel nog lang geduurd voordat we bij Mosos zijn uitgekomen, maar als we het even alleen betrekken op de echo’s: Mosos <U> is een zegen op aarde. Nu zou ik graag zien dat we ook thuis kunnen gaan werken met onze nieuwe Mosos-modules.” Verloskundige Marieke Crans-Bloks uit Zutphen maakte een niet altijd rimpelloze implementatien mee, maar dat is achteraf verklaarbaar: “Voor Zutphen is Mosos echt helemaal nieuw. Net als in Apeldoorn werkten we met verschillende systemen van verschillende fabrikanten naast elkaar. Tegelijk met Mosos werd er echter ook een nieuw SAP-systeem ingevoerd dat weer aan Mosos moest worden gekoppeld. Daarna moest natuurlijk iedereen nog leren werken met beide systemen. Dat is allemaal gelukt. We gaan nu samen werken aan Mosos <O> en binnenkort in Almere kijken hoe het Klinisch Dossier daar functioneert.” Paarlberg: “In Apeldoorn was het even van ogen dicht en doorademen.”
mevrouw PaarlbergMarieke Paarlberg (foto: Maarten Haazebroek)Anders werken
Zowel Marieke Paarlberg als Marieke Crans-Bloks ziet dat er van alles is veranderd in de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Is anders ook beter? Marieke Paarlberg: “Het ziekenhuis wilde graag dat wij alle beelden opslaan in een generiek systeem, dus ook de echoscopieën. Wij zeggen dan op onze beurt dat dit niet kan, omdat er aan die echo meer informatie vastzit. Nu is de situatie dat we zowel op de poli als op de afdeling en de Verrloskamers beelden in Mosos hebben, aangevuld met de biometrische data die met name worden gebruikt tijdens het zorgproces. In het andere geval zouden we de biometrie in het ene systeem hebben staan en de beelden in een ander, centraal systeem. Dat is niet werkbaar.” De voordelen wegen echter zwaar: “Als ik nu een echt uitgebreide echo maak en iemand gaat nog naar de verloskundige, dan kan ik zeggen: als je even wacht dan draai ik het verslag voor je uit. Ook een voordeel is dat als er hier een patiënt uit Zutphen komt, ze daar kunnen kijken naar de echo die ik hier maak. Het gaat goed, en vanaf 1 november 2009 zijn al onze zwangeren in ons digitale systeem ingevoerd.” Marieke Crans-Bloks: “Wat ons betreft zien we veel verandering. De zwangerschap zit nu van begin tot eind in een enkel dossier, zodat je op de poli, op de post bij de verloskamers en op de afdeling altijd alles kunt zien. Ik zie ook een stuk minder losse formulieren.” Iedere implementatie kent natuurlijk losse eindjes en die zijn er dan ook in Zutphen: “In ben erg tevreden over de begeleiding door BMA op de werkvloer, maar over de beheerfuncties van Mosos, zoals de rapportgenerator, willen we nog wel iets meer te weten  komen.” Paarlberg: “We hebben nu soms wel heel veel programma’s tegelijk open, zoals het EPD, ZIS, Mosos <O> en <U>. Dat is anders dan vroeger en vraagt om flink inwerken. Aan de andere kant zitten we nog in de implementatiefase. Ik ben het meest ingevoerd in het systeem en een behoorlijke punaisepoetser. Wij hebben een ideaalbeeld in ons hoofd en moeten nu al onze collega’s enthousiasmeren. Maar dat gaat wel lukken!”

Interested in our solutions?

Please fill in the form and we will contact you within 2 days
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks