Select country/language:

Flevoziekenhuis

Klinisch Dossier volledig operationeel in Almere | BMA Nieuwsbrief juni 2009
Op 15 oktober 2008 ging het Klinisch Dossier live in het Flevoziekenhuis in Almere. Nu, een half jaar later, vinden wij het als BMA interessant om de ervaringen van het Flevoziekenhuis met u te delen in de Nieuwsbrief. Gynaecoloog Marcel van Alphen en verpleegkundige Inge de Lange hebben er van de kant van het ziekenhuis beiden zeer veel energie ingestoken. Ze zijn vol lof over BMA, maar weten nu ook dat het behoorlijk complex en intensief is, zo’n implementatietraject.

Bewust streven naar papierloos
Marcel van Alphen: ‘We hebben hier als perifeer ziekenhuis alles van Mosos, alleen nog geen Mosos <Thuismonitoring>. Ook werken we inmiddels met STAN® en Monica. Wij hebben echt gekozen voor papierloos werken, net zoals het voor ons een bewuste keus was om early adopter te zijn van het Klinisch Dossier. We hebben de implementatie bovendien aangegrepen om papierloos werken door te trekken naar de afdeling. Daar hadden we nog oude CTG-apparaten met papier. Nu werken we met Mosos <PatientView> op grote monitoren, een heel verschil. Papierloos werken kan dus echt.’ Inge de Lange: ‘We hebben ruim van tevoren met alle betrokken afdelingen gekeken naar welke papieren er wat ons betrof weg konden. 15 oktober 2008 was voor de afdeling D-Day. Dat was de dag waarop het papier werd uitgebannen. We wisselen nu eigenlijk alleen nog papier uit met andere afdelingen en met de financiële administratie. Binnen onze afdeling werken we helemaal zonder papier, onder andere dankzij de nieuwe COWS (Computers on Wheels) en een draadloos netwerk. Het enorme voordeel is dat je nu op ieder moment overal toegang hebt tot een patiëntendossier, dat dus nooit meer zoek kan raken.’
Maak iemand vrij voor de implementatie
Zelfs als het Klinisch Dossier er is, dan is er nog genoeg te doen. Marcel van Alphen: ‘Je moet een heel proces doorlopen op de afdeling, wil je iedereen zo ver krijgen dat ze alles op de computer doen. Essentieel zijn bijvoorbeeld afspraken waar je wat noteert. Hoe registreer je bijvoorbeeld eenduidig met kleuren en keywords op een manier dat een verpleegkundige er de goede opdracht uithaalt? Zo maar een afspraak noteren in de vrije tekst kan niet, want daar lezen mensen overheen.’ Het betekende in feite dat er tot op de details moest worden afgesproken hoe dingen op de afdeling voortaan moeten worden vastgelegd. Dat is uiteindelijk een heel boek geworden van de hand van Inge de Lange. Voor wie de aanschaf van het Klinisch Dossier overweegt heeft zij dan ook een gouden tip: ‘Maak iemand op de afdeling die echt veel van Mosos weet helemaal vrij. Zelf heb ik voor de voorbereiding en de uitvoering, waaronder het maken van de juiste templates, 5 maanden lang 4 dagen in de week nodig gehad. Ook in het natraject moeten er aandacht en tijd beschikbaar zijn, voor nascholing en nieuwe medewerkers, en om alles te soepel te laten verlopen. Als je als ziekenhuis geen formatie (fte) vrijmaakt, dan loopt het mis.’ Daar staat tegenover dat het Klinisch Dossier in afzienbare tijd zorgt voor besparingen in menskracht en materiaalkosten. Nu de afdeling enige tijd met het Klinisch Dossier werkt, wordt ook duidelijk waar de ruimte voor verbetering ligt. Marcel van Alphen: ‘Wij hebben er zoals gezegd bewust voor gekozen vooraan te staan, dus inclusief de onvermijdelijke kinderziekten. Wat mij betreft wordt de integratie van alle pakketten nog verder doorgevoerd, zodat ik alles in het Klinisch Dossier kan bekijken, en niet soms hoef te schakelen voor het bekijken van een echo.’

Interested in our solutions?

Please fill in the form and we will contact you within 2 days
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks