Mosos – Meer inzicht: betere zorg voor moeder en kind

De Mosos programma’s worden continu ontwikkeld en verbeterd. Hierdoor kunnen wij adequaat reageren op veranderingen in de verloskundige zorg. De Mosos programma’s zijn modulair opgebouwd; door gebruik te maken van één centrale database ontstaat er een geïntegreerd dossier voor de Verloskunde.

Modules

  • CTG Altijd en overal real-time presentatie, beoordeling en archivering van CTG-signalen Lees meer
  • Lees meer
  • Patiëntendossier Domein specifieke elektronische dossiers: meer diepgang en content dan een generiek patiëntendossier Lees meer
  • Statistiek en Rapportage Binnen ieder Mosos programma kunnen statistische analyses worden verricht Lees meer
  • Ultrasound Verloskundige echo-onderzoeken: meetgegevens en beeldmateriaal worden vastgelegd in een rapport Lees meer
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks