Selecteer land/taal:
 

AFL Monitor

De klinische oplossing voor een niet-vorderende baring.
Ongeveer 20% van de vrouwen krijgt tijdens de bevalling te maken met een niet-vorderende baring.

Deze situatie resulteert vaak in een extreem lang durende bevalling. Dit kan erg belastend zijn voor de moeder en foetus. Daarnaast heeft dit ook invloed op de afdeling Verloskunde. Denk hierbij aan extra werkdruk en een hogere bezetting. Een niet-vorderende baring kan leiden tot complicaties zoals een spoedkeizersnede ofwel spoedsectio (Sectio Caesarea) of postpartumbloeding (haemorrhagie postpartum). Een van de belangrijkste risicofactoren voor een niet-vorderende baring is langdurige inefficiënte spieractiviteit, die tot hypoxie en progressieve lactaatacidose in het myometrium kan leiden.
Door de informatie over de voortgang van het ontsluitingsproces te combineren met informatie over de melkzuurconcentratie in het vruchtwater (te bepalen met de AFL®-test), ontstaat er een nieuw, nauwkeuriger hulpmiddel. Hiermee kunnen zorgverleners het beleid tijdens het baringsproces verder optimaliseren.

Voor het eerst is er nu een wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel ontwikkeld door het Zweedse bedrijf ObsteCare, wat helpt bij de klinische besluitvorming rondom een niet-vorderende baring. Een hoge lactaatconcentratie in het vruchtwater duidt op uitputting van de uterus. Als bij een bevalling onder deze omstandigheden wordt overgegaan tot bijstimulatie met oxytocine, is het alsof we een marathonloper na het passeren van de finish vragen om onmiddellijk nog 10.000 meter door te rennen. Door bij een traag-vorderende of stagnerende bevalling de AFL®- concentratie (Amniotic Fluid Lactate level – de lactaatconcentratie in het vruchtwater) te meten, krijgt u een beter beeld van de situatie en aanknopingspunten voor het verdere beleid. Door de aanpak ten aanzien van oxytocinetoediening per bevalling te bepalen op geleide van de AFL®-concentratie, kunnen er kunstverlossingen voorkomen worden.

Gebruik in de praktijk

Het complete AFL®-controlesysteem (DMS061) bestaat uit twee onderdelen. Een losse sensor (disposable) en een monitor (meetinstrument). Tezamen te benoemen als een AFL®-controle en/of -test. De AFL®-test van ObsteCare is een onderscheidend hulpmiddel voor gynaecologen en (klinische) verloskundigen die de optimale aanpak ten aanzien van bijstimulatie met oxytocine willen bepalen. De test is gemakkelijk uit te voeren en brengt weinig risico’s met zich mee. Het klinisch beleid kan van plaats tot plaats verschillen en de aanpak moet dan ook altijd worden afgestemd op de ter plaatse geldende richtlijnen. De voortgang van het ontsluitingsproces is doorgaans de belangrijkste parameter die naast de gemeten AFL®- concentratie in overweging wordt genomen.

De AFL®-test van ObsteCare is een onderscheidend hulpmiddel voor gynaecologen en (klinische) verloskundigen die de optimale aanpak ten aanzien van bijstimulatie met oxytocine willen bepalen. De test is gemakkelijk uit te voeren en brengt weinig risico’s met zich mee.

Download onze brochure voor meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edgar Engel via info@bma-mosos.nl.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks