Select country/language:

Significante daling van Metabole Acidose met 84% na implementatie van STAN

In het Universitair Medisch Centrum van Utrecht heeft men over een periode van 14 jaar waarin de STAN-methode werd geïmplementeerd, een reductie van metabole acidose waargenomen van 84% – meer bepaald van 2,5% naar 0,4% – bij 19.664 medium tot hoog risico zwangerschappen. Er was ook een daling van neonatale encefalopathie, het aantal microbloed afnames, sectio’s en vaginale instrumentele bevallingen.

De continue daling van metabole acidose in de jaren volgend op de implementatie van de ST-analyse ligt in lijn met de resultaten van studies met een gelijkaardige opzet.

Zoals eerder al bekend was, geven deze bevindingen aan dat de introductie van de ST-analyse methode heeft geresulteerd in een opvallende verbetering van de perinatale uitkomst.

Het doel van de studie was om te evalueren wat de veranderingen waren op gebied van perinatale interventies en ongunstige neonatale uitkomst na de implementatie van ST-analyse in de periode van 2000 tot 2013.

Het Universitair Medisch Centrum te Utrecht is een derdelijns referentiecentrum met ongeveer 2500 bevallingen per jaar. Sedert 2010 zijn alle negen verloskamers uitgerust met STAN.

De resultaten van deze studie werden gepubliceerd door de American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Voor meer informatie over deze studie gelieve info@bma-mosos.be te contacteren.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks