Select country/language:

Projecten in Indonesië

Maternal Perinatal Registry Indonesia (MPRI)

In samenwerking met Nederlandse en Indonesische partners heeft BMA het Maternale Perinatale Registratie Indonesië (MPRI) systeem ontwikkeld. MPRI is een web based systeem voor de registratie, rapportage, analyse en communicatie over maternale en perinatale data op lokaal, regionaal of zelfs nationaal niveau.  De in MPRI vastgelegde data zijn niet alleen een  rijke bron voor onderzoek, educatie en skills ontwikkeling, maar geven tevens input voor  het doorvoeren en monitoren van interventies en beleid.

In 2012 heeft een pilot project gelopen waarbij door elf publieke ziekenhuizen  in West Java in zes maanden circa 13.000 bevallingen zijn geregistreerd. Het is een eerste concrete aanzet tot een gestandaardiseerde elektronische registratie waarbij gebruik is gemaakt van bewezen technologie en concepten . Door diverse ziekenhuizen in Indonesië wordt het MPRI systeem inmiddels gebruikt.  Zie  https://mpri-mosos.com.

Afbeelding projecten Indonesie

 

Feasibility Study ‘How to strengthen the gate-keeper function and referral mechanisms within the health system under the  new Universal Health Coverage scheme’

Binnen de TaskForce Health Care Working Group Indonesia heeft een klein consortium van vijf organisaties – waaronder BMA –  financiering gekregen voor de uitvoering van een feasibility studie gericht op het identificeren en uitwerken van scenario’s die zorgen voor een versterking van de gate-keeper rol van de primary care . Deze studie gaat vooraf aan het uitvoeren van een pilot project in Kulon Progo, (regio bij Yogjakarta, Java). De studie wordt in het derde kwartaal 2014 uitgevoerd in nauwe samenwerking met Pusat KPMAK,  Centre for Health Financing Policy and Health Insurance Management binnen de medische faculteit UGM in Yogjakarta.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks