Select country/language:

Projecten in Afrika

African Woman Alliance

Afbeelding AWA

De African Woman Foundation (http://africanwomanalliance.org) is een initiatief gericht op verbetering van de antenatale en postnatale zorg in de armere en afgelegen streken in Afrika. Hierbij is tevens aandacht voor gender equality. Rondom de AWF is de African Woman Alliance (AWA) opgezet, waarin BMA zich als vaste partner richt op de ontwikkeling van innovatieve IT-zorgconcepten.

 

Nurse Assistant Application

Door BMA  is in opdracht van AWF de Nurse Assistant Application (NAA) ontwikkeld. Dit is een mobile software applicatie waarin antenatale gegevens door community healthcare worker via een tablet verzameld worden. Dit biedt mogelijkheden om problemen te identificeren, suggesties te doen en advies te geven voor een vervolgtraject. Dit alles inclusief monitoring en coaching op afstand door experts elders in Afrika of waar ook ter wereld.

Afbeelding NAA

Mama Maselle van CROMABU met een android tablet waarop de NAA draait

 

Woman centered care project Magu district, Tanzania

The African Woman Foundation en de African Woman Alliance hebben samen met locale partners CROMABU en de District of Magu in april 2014 het Woman Centered Care project  (WCC) gelanceerd, gericht op het helpen terugdringen van de moeder- en kindsterfte zie http://wccp.africanwomanalliance.org.

Woman Centered Care Project

Binnen dit project wordt gebruik gemaakt van de  door BMA ontwikkelde Nurse Assistant Application. http://wccp.africanwomanalliance.org/first-exposure-to-the-nurses-assistant-app.

Afbeelding AWA 2

 

De eerste workshop in het veld heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieronder een korte foto impressie NAA project in Tanzania met onze NAA applicatie.

IMG_7223 IMG_7224 IMG_7226 IMG_7227

 

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks