STAN® foetale hartmonitor

STAN is de afkorting van ST-analyse. De STAN® S41-monitor van de Zweedse firma Neoventa analyseert het ST-segment van het foetale ECG in real-time. Deze ST-analyse van STAN geeft een duidelijk en betrouwbaar beeld over een al dan niet bestaand zuurstoftekort van de ongeboren baby. STAN stelt de gebruiker in staat om vroegtijdig in te grijpen als de baby in nood verkeert, en helpt daarnaast onnodige sectio’s of kunstverlossingen te vermijden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Hogeweg via info@bma-mosos.nl.

Modules

  • STAN® S41 De STAN® S41 monitor biedt gynaecologen en verloskundigen gedetailleerde informatie over situaties w read more
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks