Mosos – Meer inzicht: betere zorg voor moeder en kind

De Mosos programma’s worden continu ontwikkeld en verbeterd. Hierdoor kunnen wij adequaat reageren op veranderingen in de verloskundige zorg. De Mosos programma’s zijn modulair opgebouwd; door gebruik te maken van één centrale database ontstaat er een geïntegreerd dossier voor de Verloskunde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Hogeweg via info@bma-mosos.nl.

Modules

  • CTG Altijd en overal real-time presentatie, beoordeling en archivering van CTG-signalen. read more
  • Home monitoring Elektronische verwerking en verzending van onderzoeksresultaten bij zwangere cliënten thuis. read more
  • Patiëntendossier Domein specifieke elektronische dossiers: meer diepgang en content dan een generiek patiëntendossier read more
  • Ultrasound Verloskundige echo-onderzoeken: meetgegevens en beeldmateriaal worden vastgelegd in een rapport read more
  • Statistiek en Rapportage Binnen ieder Mosos programma kunnen statistische analyses worden verricht. read more
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks