STAN-verbruiksartikelen

Voor het registreren en analyseren van het ST-signaal maken zowel de STAN S31 als de nieuwe STAN S41 foetale hartmonitor gebruik van een FECG-kabel genaamd  beenplaat in combinatie met de GoldTrace schedelelektrode en de Exactrace huidelektrode op de maternale dij.
STAN

De  GoldTrace schedelelektrode en de Exactrace huid elektrode zijn essentieel voor het verkrijgen en weergeven van het ST-segment van het foetale ECG. Met de beenplaat wordt via een schedelelektrode in combinatie met een huidelektrode het foetale ECG geregistreerd en genalyseerd. De STAN vertaalt dit in de foetale hartslag en de ST-analyse.

De GoldTrace schedelelektrode kan mits gebruik van een adapter kabel ook worden gebruikt bij andere types CTG-monitors.

 

More functions in...

  • ST-analyse De STAN S41 Basis CTG-monitor kan met een eenvoudige upgrade voorzien worden van ST-analyse software. ST-analyse software biedt de mogelijkheid een analyse te maken van het foetale ECG. read more
  • Maternale parameters Maternale parameters zijn als optie verkrijgbaar voor de STAN S41. read more
  • STAN S41-opties In ons aanbod zijn een aantal opties voorzien die het mogelijk maken het gebruik van STAN af te stemmen op de individuele noden van de gebruiker. read more
  • STAN-integratie met Mosos en andere centrale bewakingssystemen De Mosos-STAN-integratie voldoet volledig aan het kwaliteitssysteem van het Zweedse fabrikant Neoventa Medical , de producent van de STAN-monitor. read more
  • STAN preventief onderhoud: een voordelige optie De ervaring leert ons dat jaarlijks preventief onderhoud de levensduur van de STAN S31-monitors aanzienlijk verlengt en daardoor vervangingen kunnen worden uitgesteld. read more
  • STAN-opleidingspakket Samen met de Zweedse fabrikant van STAN is een compleet opleidingspakket samengesteld. read more
  • Evidence based medicine met STAN STAN is met talrijke gepubliceerde studies op dit moment wellicht de meest onderzochte methode in de verloskunde. read more
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks