Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BMA richt zich in haar beleid niet alleen op het creëren van business waarde maar ook op social value, namelijk het willen realiseren van een positieve impact op de samenleving.

Zo zijn er nog steeds heel veel gebieden in de wereld, waar toegankelijke en adequate medische zorg voor, tijdens en na de bevalling vaak nog niet goed geregeld of ontoereikend is. Naast beschikbaarheid van capaciteit, kennis, infrastructuur, middelen en financiering speelt ook de inzet van informatietechnologie een rol als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit en toegang tot zorg en het terugdringen van de moeder- en kindsterfte. Door het initiëren en participeren in projecten die een duidelijke link hebben met de Millenium Development Goals #4 en #5 van de United Nations geven wij concreet invulling aan onze ambitie te helpen bij het terugdringen van moeder- en kindsterfte in specifieke gebieden. Klik hier voor onze projecten in Indonesië en hier voor onze projecten in Afrika.

Afbeelding website Reduce Child Mortality    Afbeelding website Improve Maternal Health

 

Enige feiten (mei 2013 WHO) 

  • Elke dag sterven wereldwijd circa 800 vrouwen aan preventable causes gerelateerd aan zwangerschap en geboorte.
  • 99% van alle moedersterfte vindt plaats in ontwikkelingslanden.
  • Maternale sterfte is hoger bij vrouwen die in rurale gebieden wonen en onder de armere gemeenschappen.
  • Jonge adeloscenten riskeren een hogere kans op complicaties en dood als gevolg van zwangerschap dan oudere vrouwen.
  • Skilled care voor, tijdens en na de zwangerschap kunnen de levens van vrouwen en nieuwgeborenen redden.
  • Tussen 1990 en 2013 is wereldwijd de maternale sterfte gereduceerd met bijna vijftig procent.

Klik hier om naar de website van WHO te gaan.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks