Select country/language:

Mosos-training

Rondom de aanschaf van een nieuw Mosos Informatiesysteem, of een uitbreiding daarvan, vindt er doorgaans een training plaats. Deze training wordt vormgegeven in overleg met de projectgroep in het ziekenhuis en kan op verschillende manieren inhoud gegeven worden. In een aantal gevallen zal er voor gekozen worden om dit via het ‘train-de-trainer’ principe te doen, waarbij enkele key-users de opgedane kennis overdragen. In andere gevallen zal er behoefte zijn aan een training, waarbij zoveel mogelijk eindgebruikers opgeleid worden.

Trainingen kunnen plaatsvinden in het ziekenhuis, bijvoorbeeld op een testomgeving.

Ook tussentijds kan er behoefte zijn aan scholing of extra uitleg rondom een programma. Neemt u hiervoor gerust contact op met onze consultants, teneinde de mogelijkheden te bespreken.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks