Neoventa ontvangt de Better World Developer Award 2018

placeholder image

Onze businesspartner Neoventa heeft de Better World Developer Award 2018 gewonnen. Deze prijs wordt toegekend aan bedrijven of organisaties die door middel van de ontwikkeling van innovatieve producten bijdragen tot een betere wereld. Neoventa is de Zweedse leverancier van STAN. De samenwerking van BMA met Neoventa dateert al van 2006.

Om genomineerd te worden voor deze prijs dient men in aanmerking te komen voor volgende criteria:
• De impact op het milieu reduceren
• Het menselijk lijden verminderen
• Het dagelijks leven van mensen vergemakkelijken
• De veiligheid van personen verhogen
• Communicatie en informatiestromen faciliteren

De keuze voor Neoventa was gemakkelijk want de jury besloot unaniem de prijs aan Neoventa toe te kennen.

De award werd op een plechtige ceremonie uitgereikt. Samen met de award werd een cheque van 20.000 Zweedse kronen geschonken aan PLAN International – voor veiliger geboortes.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks