Mosos en STAN®
Betere zorg voor moeder en kind
Ondersteuning van de zorg voor moeder en kind, door middel van onze gespecialiseerde software oplossingen, professionele dienstverlening en partnerships. Meer informatie, betere zorg.
0 weeks
40 weeks
48 weeks

CTG

Altijd en overal real-time presentatie, beoordeling en archivering van CTG-signalen.

read more

Home monitoring

Elektronische verwerking en verzending van onderzoeksresultaten bij zwangere cliënten thuis.

read more

Patiëntendossier

Domein specifieke elektronische dossiers: meer diepgang en content dan een generiek patiëntendossier

read more

UltraSound

Verloskundige echo-onderzoeken: meetgegevens en beeldmateriaal worden vastgelegd in een rapport

read more

Statistiek en Rapportage

Binnen ieder Mosos programma kunnen statistische analyses worden verricht.

read more
Download STAN R6F software update
Download hier