Mosos en STAN®
Betere zorg voor moeder en kind
Ondersteuning van de zorg voor moeder en kind, door middel van onze gespecialiseerde software oplossingen, professionele dienstverlening en partnerships. Meer informatie, betere zorg.
0 weken
40 weken
48 weken

CTG

Altijd en overal real-time presentatie, beoordeling en archivering van CTG-signalen.

Lees meer

Home monitoring

Elektronische verwerking en verzending van onderzoeksresultaten bij zwangere cliënten thuis.

Lees meer

Patiëntendossier

Domein specifieke elektronische dossiers: meer diepgang en content dan een generiek patiëntendossier

Lees meer

UltraSound

Verloskundige echo-onderzoeken: meetgegevens en beeldmateriaal worden vastgelegd in een rapport

Lees meer

Statistiek en Rapportage

Binnen ieder Mosos programma kunnen statistische analyses worden verricht.

Lees meer
Download STAN R6F software update
Download hier