STAN-verbruiksartikelen

Voor het registreren en analyseren van het ST-signaal maken zowel de STAN S31 als de nieuwe STAN S41 foetale hartmonitor gebruik van een FECG-kabel genaamd  beenplaat in combinatie met de GoldTrace schedelelektrode en de Exactrace huidelektrode op de maternale dij.

STAN

De  GoldTrace schedelelektrode en de Exactrace huid elektrode zijn essentieel voor het verkrijgen en weergeven van het ST-segment van het foetale ECG. Met de beenplaat wordt via een schedelelektrode in combinatie met een huidelektrode het foetale ECG geregistreerd en genalyseerd. De STAN vertaalt dit in de foetale hartslag en de ST-analyse.

De GoldTrace schedelelektrode kan mits gebruik van een adapter kabel ook worden gebruikt bij andere types CTG-monitors.

More functions in...

  • Maternale parameters Maternale parameters zijn als optie verkrijgbaar voor de STAN S41. read more
  • Evidence based medicine met STAN STAN is met talrijke gepubliceerde studies op dit moment wellicht de meest onderzochte methode in de verloskunde. read more
  • STAN-integratie met Mosos en andere centrale bewakingssystemen De Mosos-STAN-integratie voldoet volledig aan het kwaliteitssysteem van het Zweedse fabrikant Neoventa Medical , de producent van de STAN-monitor. read more
  • STAN S41-opties In ons aanbod zijn een aantal opties voorzien die het mogelijk maken het gebruik van STAN af te stemmen op de individuele noden van de gebruiker. read more
  • STAN-opleidingspakket Samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC-Utrecht, het STAN Center of Exellence voor Nederland, en de Zweedse fabrikant Neoventa is een compleet opleidingspakket samengesteld. read more
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks