STAN-integratie met Mosos en andere centrale bewakingssystemen

De Mosos-STAN-integratie voldoet volledig aan het kwaliteitssysteem van het Zweedse fabrikant Neoventa Medical, de producent van de STAN-monitor.

BMA was één van de eerste gecertificeerde leveranciers die de integratie van STAN-events in een foetaal bewakingssysteem kan aanbieden. Door de integratie van Mosos en STAN is het mogelijk om in Mosos <CTG> naast het CTG-signaal ook de ST-gegevens van de STAN-monitor te verwerken, die samen in één grafiek worden getoond en gearchiveerd.

integratie

More functions in...

  • Maternale parameters Maternale parameters zijn als optie verkrijgbaar voor de STAN S41. read more
  • STAN-verbruiksartikelen Voor het registreren en analyseren van het ST-signaal maken zowel de STAN S31 als de nieuwe STAN S41 foetale hartmonitor gebruik van een FECG-kabel genaamd beenplaat in combinatie met de GoldTrace schedelelektrode en de Exactrace huidelektrode op de maternale dij. read more
  • Evidence based medicine met STAN STAN is met talrijke gepubliceerde studies op dit moment wellicht de meest onderzochte methode in de verloskunde. read more
  • STAN S41-opties In ons aanbod zijn een aantal opties voorzien die het mogelijk maken het gebruik van STAN af te stemmen op de individuele noden van de gebruiker. read more
  • STAN-opleidingspakket Samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC-Utrecht, het STAN Center of Exellence voor Nederland, en de Zweedse fabrikant Neoventa is een compleet opleidingspakket samengesteld. read more
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks