ST-analyse

De STAN S41 Basis CTG-monitor kan met een eenvoudige upgrade voorzien worden van ST-analyse software. ST-analyse software biedt de mogelijkheid een analyse te maken van het foetale ECG.

Bij afwijkingen van het ST-segment van het foetaal ECG wordt een alarm weergegeven in de vorm van een STAN-event. In totaal gaat het om drie mogelijke ST-events:

  • Een episodische T/QRS-stijging
  • Een stijging van de T/QRS-basislijn
  • Een bifasische ST

In combinatie met de STAN klinische richtlijnen biedt dit een duidelijk en betrouwbaar beeld van een al dan niet bestaand zuurstoftekort van de ongeboren baby.

ST-analyse

More functions in...

  • Maternale parameters Maternale parameters zijn als optie verkrijgbaar voor de STAN S41. read more
  • STAN-verbruiksartikelen Voor het registreren en analyseren van het ST-signaal maken zowel de STAN S31 als de nieuwe STAN S41 foetale hartmonitor gebruik van een FECG-kabel genaamd beenplaat in combinatie met de GoldTrace schedelelektrode en de Exactrace huidelektrode op de maternale dij. read more
  • Evidence based medicine met STAN STAN is met talrijke gepubliceerde studies op dit moment wellicht de meest onderzochte methode in de verloskunde. read more
  • STAN-integratie met Mosos en andere centrale bewakingssystemen De Mosos-STAN-integratie voldoet volledig aan het kwaliteitssysteem van het Zweedse fabrikant Neoventa Medical , de producent van de STAN-monitor. read more
  • STAN S41-opties In ons aanbod zijn een aantal opties voorzien die het mogelijk maken het gebruik van STAN af te stemmen op de individuele noden van de gebruiker. read more
  • STAN-opleidingspakket Samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC-Utrecht, het STAN Center of Exellence voor Nederland, en de Zweedse fabrikant Neoventa is een compleet opleidingspakket samengesteld. read more
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks