Select country/language:

Rapportgenerator

Met behulp van Mosos – Basis – Rapportgenerator is het mogelijk om zelf rapporten te maken op basis van gegevens ingevoerd via Mosos CTG, Mosos Ultrasound, Mosos <P> en Mosos <O>.

U stelt vast welke velden uit de gegevensverzameling in het rapport moeten worden getoond. Via een filter kan de gegevensverzameling tot de gewenste grootte worden gebracht. Het rapport kan naar MS Excel worden uitgevoerd en kan met dat programma desgewenst verder worden bewerkt.

Mosos <O> Statistiek
Via Mosos <O> Statistiek is het mogelijk om een standaard jaarverslag Prenatale Diagnostiek te verkrijgen. Het rapport wordt uitgevoerd naar MS Excel en kan via dat programma desgewenst verder worden bewerkt.

o statistiek

Mosos <P> Statistiek
Via Mosos <P> Statistiek kan een statistisch overzicht worden verkregen met betrekking tot de partusregistraties binnen een zelf op te geven periode. Er kan zowel voor het gehele ziekenhuis als per zorgverlener een overzicht worden gemaakt van het aantal bevallingen, meerlingen, sectio’s, kunstverlossingen en stuitverlossingen.

p statistiek

Mosos <U> Statistiek
Via Mosos <U> Statistiek is het mogelijk om een rapportage op te maken met betrekking tot het aantal en soort echoscopische onderzoeken. Tevens is het mogelijk om met Mosos <U> Statistiek een jaarverslag te genereren.

u statistiek

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks