Select country/language:

Mosos WebDoc

Mosos WebDoc is een webtoepassing die de geautoriseerde gebruiker in staat stelt via intranet en/of internet – dus vanuit huis, de praktijk of het ziekenhuis – toegang te krijgen tot de in Mosos aangemaakte brieven en documenten. Mosos WebDoc betekent altijd en overal snel en gemakkelijk inzicht in de patiëntgerelateerde correspondentie over de huidige en eventueel vorige zwangerschap(pen).

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks