Select country/language:

Mosos U

Mosos U is een elektronisch dossier ten behoeve van verwerking en registratie van het verloskundig echoscopisch onderzoek. Resultaten van het echoscopisch onderzoek kunnen opgeslagen worden in Mosos <U>. Er zijn verschillende registraties mogelijk, waaronder een vroege zwangerschapsecho of een uitgebreid screeningsonderzoek.

Het systeem is tevens geschikt voor de registratie van meerlingonderzoeksresultaten. De beelden worden opgeslagen in een DICOM-archief, afhankelijk van de mogelijkheden van het echoapparaat. DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine – is een standaard voor de communicatie en opslag van medische beelden in digitale vorm.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks