Select country/language:

Mosos P

Mosos P is ontwikkeld voor de automatisering van de gehele partusverslaglegging op een gebruiksvriendelijke en vooral veilige manier. Het programma is speciaal ontworpen voor een volledige en juiste registratie ten behoeve van de LVR (binnenkort PRN) en signaleert automatisch inconsistenties bij de invoer van gegevens. Mosos P is in staat automatisch brieven en verslagen te genereren op basis van de ingevoerde gegevens voor de verloskundige,  huisarts, kinderarts en de kraamzorg. De exportfunctie van Mosos P maakt aanlevering aan de Stichting Perinatale Registratie mogelijk conform de eisen die door de landelijke databasebeheerder zijn gesteld.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks