Select country/language:

Mosos O

Mosos O is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een brede gebruikersgroep uit de Verloskunde en volledig gebaseerd op de functionele behoeften van de mensen die met Mosos werken. Mosos O is een domein specifiek elektronisch (poliklinisch) dossier dat inhoudelijk meer diepgang biedt dan enig algemeen EPD. Mosos O geeft de gebruiker een overzicht van voorgaande zwangerschappen, verwijzingen, prenatale screening en diagnostiek, afwijkende uitkomsten, laboratoriumuitslagen, brieven en documenten, alsmede van met andere Mosos-modules geregistreerde verrichtingen en onderzoeken, zoals echo en CTG. Daarnaast kunnen alle relevante en actuele gegevens rondom de lopende zwangerschap worden ingevoerd.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks