Select country/language:

Mosos CTG WebConsole

Met Mosos CTG Webconsole kunnen de CTG-traces via een internetbrowser worden bekeken. Hierdoor is het mogelijk om, onafhankelijk van het ziekenhuisnetwerk, de CTG-traces te kunnen beoordelen. Daarnaast maakt deze module een eenvoudige integratie met generieke ziekenhuisinformatiesystemen mogelijk. Zoals bij alle Mosos programma’s is autorisatie van de eindgebruiker een voorwaarde, teneinde gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks