Select country/language:

Instellen van persoonlijke curves

Mogelijkheid van het handmatig in kunnen voeren van eigen of (andere bestaande) curves.

Naast de standaard curves in het programma kunnen er andere logaritmes ingevoerd worden.

More functions in...

  • Communicatie met echo-apparaat Verschillende mogelijkheden van communicatie tussen de echo-apparaten (alle gangbare merken) en ons Mosos systeem voor biometrisch beeld- en meetgegevens. read more
  • Type echo-onderzoeken Van vroege zwangerschapsecho, structureel echo onderzoek en biometrie, tot heel specifiek. read more
  • Automatisch gegenereerde groeicurves Observatie van mogelijke afwijkingen van de standaard groei curves. read more
  • Interactieve beeldgalerij Selectie van beelden, beoordeling en eventueel exporteren van foto’s en video’s. read more
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks