Evidence based medicine met STAN

STAN is met talrijke gepubliceerde studies op dit moment wellicht de meest onderzochte methode in de verloskunde.

De vele studies die de laatste jaren zijn uitgevoerd en gepubliceerd zorgen voor een degelijke en erg ruime wetenschappelijke onderbouw van de STAN-techniek. Reeds in 1993 bracht een studie in Plymouth (American Journal for Obstetric Gynecology, 1993) een veilige verlaging aan het licht met STAN van 46% in operatieve verlossingen als gevolg van verontrustende foetale status. Een ophefmakende Zweedse multi-centrum studie die in de Lancet werd gepubliceerd in de zomer van 2001, bevestigde deze resultaten.

In vergelijking tot het CTG was er een vermindering van 28% van het aantal operatieve bevallingen wegens foetale nood en een daling van 61% van het aantal gevallen van metabole acidose. Na training van de STAN-gebruikers was er een verdere daling van het aantal operatieve bevallingen wegens foetale nood met 44%, met tevens een daling van het aantal gevallen van metabole acidose met 72%. Een Duitse studie toonde een reductie van 88% aan van het aantal neonatale encephalopaties met STAN in vergelijking tot het gebruik van CTG alleen. (Luttkus, European Journal of Perinatal Medicine, 2004). In juni 2004 bevestigde een onderzoek van het UMC Utrecht dat CTG + ST analyse meer specifiek is dan enkel CTG bij het detecteren van foetale acidemiae. (Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2004). De Cochrane Review stelt dat het gebruik van ST-analyse een vermindering betekent van het aantal babies die worden geboren met metabole acidose. Dit resultaat wordt bereikt met minder microbloed afnames en minder operatieve ingrepen.

Een Zweedse studie in de American Journal for Obstetrics and Gynaecology (Noren et al. AJOG 2010) gaf de impact weer van het gebruik van STAN over de periode 2001 tot 2007.  In die periode steeg het gebruik van STAN van  26 naar 69%.  Door dit toegenomen STAN-gebruik daalde het lage percentage gevallen van metabole acidose van 0,72 naar bijna onbestaande, namelijk 0,06%.

STAN metabolic

Studies zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar via info@bma-mosos.nl

More functions in...

  • Maternale parameters Maternale parameters zijn als optie verkrijgbaar voor de STAN S41. read more
  • STAN-verbruiksartikelen Voor het registreren en analyseren van het ST-signaal maken zowel de STAN S31 als de nieuwe STAN S41 foetale hartmonitor gebruik van een FECG-kabel genaamd beenplaat in combinatie met de GoldTrace schedelelektrode en de Exactrace huidelektrode op de maternale dij. read more
  • STAN-integratie met Mosos en andere centrale bewakingssystemen De Mosos-STAN-integratie voldoet volledig aan het kwaliteitssysteem van het Zweedse fabrikant Neoventa Medical , de producent van de STAN-monitor. read more
  • STAN S41-opties In ons aanbod zijn een aantal opties voorzien die het mogelijk maken het gebruik van STAN af te stemmen op de individuele noden van de gebruiker. read more
  • STAN-opleidingspakket Samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC-Utrecht, het STAN Center of Exellence voor Nederland, en de Zweedse fabrikant Neoventa is een compleet opleidingspakket samengesteld. read more
Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks