Select country/language:

De dienstdoende gynaecologen willen heel graag een mogelijkheid om thuis naar de CTG’s te kunnen kijken. De afdeling ICT zegt dat dat niet kan, omdat Mosos niet buiten het ziekenhuis gebruikt kan worden.

placeholder image

Het is juist heel goed mogelijk om Mosos ook buiten het ziekenhuis – via een beveiligde verbinding – te gebruiken. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Wij kunnen dit samen met u bespreken of met de systeembeheerder van de afdeling ICT. Neem contact op met onze consultants om hier een afspraak voor te maken.

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks