Select country/language:

Waterlandziekenhuis

Waterlandziekenhuis te Purmerend | BMA Nieuwsbrief mei 2012
Dit Mosos-systeem is nog maar het begin
In het Waterlandziekenhuis in Purmerend vinden jaarlijks ongeveer 850 bevallingen plaats, dankzij de goede zorgen van vijf gynaecologen en elf verloskundigen. Sinds kort werkt men hier met de nieuwste versies van Mosos <P> en <CTG>, als aanvulling op het reeds in gebruik zijnde Mosos <U> . Gynaecoloog Frank Bouwmeester en klinisch verloskundige Gemma Wintershoven vertellen wat dit voor het Waterlandziekenhuis betekent. En wat de toekomst brengt. De plannen voor een verdere uitbreiding van de in Purmerend gebruikte Mosos-configuratie zijn namelijk ambitieus.De keus voor Mosos heeft geruime tijd in beslag genomen. Men is in het Waterlandziekenhuis niet over een nacht ijs gegaan, zegt Frank Bouwmeester: ‘Binnen het SAP-systeem waarin we samenwerken met Amstelveen was weliswaar een verloskundig dossier ontwikkeld, en daar hebben we twee versies van gezien. We vonden de functionaliteit van het systeem echter onvoldoende – er zat bijvoorbeeld geen CTG in – en we wisten bovendien dat er een landelijk beproefd systeem bestaat dat goed werkt, namelijk Mosos. Daar hing echter wel een prijskaartje aan. Maar wanneer je je werk goed wilt doen moet je ook het beste aanschaffen dat er te krijgen is. Door onder meer verschillende wisselingen in het management en afwegingen van financiële aard heeft dit aanschaftraject tien jaar geduurd, en al die tijd zijn wij met papieren CTG’s blijven werken. Uiteindelijk willen we toe naar een geheel geïntegreerd obstetrisch dossier, waarin dus ook Mosos <O> zit.’Soepel van start
Juist omdat men in Purmerend gewend was aan het werken met papieren CTG’s lijkt de overgang naar papierloos – of in elk geval papierarm – een hele stap. Maar die wordt gemakkelijker wanneer de implementatie goed wordt ondersteund. Frank Bouwmeester: ‘De voorbereiding van de implementatie was zeer gedetailleerd en uitgebreid, mede dankzij de inzet van verloskundige Caroline Scheffer en senior-verpleegkundige Alice Bakker. Ook Cor Kuin van onze eigen ICT-afdeling heeft een zeer belangrijke rol gespeeld. Wat verder hielp was dat zijn manager Bert Drijfhout al eens een Mosos-implementatie had meegemaakt in een ander ziekenhuis. Onze ICT-afdeling bestaat uit zeer bereidwillige mensen die proberen 24/7 beschikbaar te zijn, al moeten er soms prioriteiten worden gesteld.’
Gemma Wintershoven en Frank Bouwmeester

De inbreng van de kant van BMA was eveneens vlekkeloos, vindt Gemma Wintershoven: ‘De ondersteuning door Inge de Lange van BMA was werkelijk heel goed. We konden haar alles vragen. Bovendien begrijpt ze de werkvloer, dus bij praktische vragen weet ze direct waar je het over hebt. Daar is geen onvertogen woord over te zeggen. Omdat we in één enkele middag zijn ingewerkt voelden we ons een beetje onzeker en daarom zijn Inge en ook Nelleke Hamaker (van BMA) er op de eerste twee operationele dagen bij geweest voor eventuele werkvloerproblemen. Los van de kleine details die hier en daar ontbraken op de eerste dag is de start van Mosos zeer soepel verlopen.’

Wennen aan nieuw systeem
In Purmerend heeft men lang vastgehouden aan een systeem dat door de ontwikkelingen was ingehaald. Gemma Wintershoven: ‘In de tijd die de beslissing over aanschaf heeft geduurd zijn we blijven werken met een gedateerde versie van Status <P> voor de verslaglegging en het ontslagbericht. Daarnaast is de versie van Mosos <P> die we in 2004 hadden aangeschaft tot nu toe zonder updates in gebruik gebleven. Sinds 1 februari van dit jaar draaien we met een nieuw Mosos-systeem en dat bevalt op de kleine kinderziektes na zeer goed.’ Frank Bouwmeester: ‘Het enige minpuntje dat ik kan ontdekken is dat de oude gegevens uit Mosos <P> niet konden worden overgenomen in de nieuwste versie. Die gegevens zijn wel beschikbaar in een stand alone-PC. Dat komt overigens doordat er in het verleden geen onderhoudscontract met BMA was afgesloten, waardoor er nooit een upgrade van het oude systeem is geweest.’

Wintershoven zou graag zelf meer in het systeem willen ingrijpen: ‘We zouden heel graag zien dat we bij de registratie zelf onderwerpen aan het bestand zouden kunnen toevoegen, juist ook omdat ik samen met collega Caroline Scheffer namens de afdeling het systeem helemaal heb getest en dan is het wel omslachtig dat we er niet in kunnen. Bij een probleem bellen wij onze ICT-afdeling die dat dan weer kortsluit met BMA, waarna onze ICT-afdeling de oplossing implementeert.’

De toekomst is verder met Mosos
Frank Bouwmeester en Gemma Wintershoven zijn het erover eens dat het werken op de afdeling makkelijker is geworden, en ze kijken uit naar de volgende stap, namelijk uitbreiding van het systeem. Bouwmeester: ‘Het wachten is nu op Mosos <O>, maar onze ambities voor de toekomst hangen natuurlijk ook af van de ontwikkelingen in de zorg en de webgebaseerde ontwikkelingen waar BMA nu aan werkt. Uiteindelijk willen we toe naar het hele papierarme verhaal, al blijft een papieren status ook prettig, met name op de momenten dat het ICT-systeem eruit ligt. Het meest veilig zou zijn werken op papier én elektronisch, maar dan gaat de administratie de boventoon voeren en dan kan niet de bedoeling zijn. Aan de andere kant, ik merk nu al hoe tevreden ik ben met de gegevensverzameling en verslaglegging in Mosos <U> en met het feit dat ik mijn CTG’s overal kan bekijken, en er bovendien veel meer mensen kunnen meekijken. Zodra we overgaan op Mosos <O> komen wat ons betreft ook nieuwe ontwikkelingen als de STAN® in beeld, maar niet eerder.’

Hoe dat er in de praktijk uit zal zien? Gemma Wintershoven: ‘Op afdelingen waar ze geheel papierloos werken hoor ik toch ook wel eens klachten. Sommige mensen hebben er een hekel aan om met scherm en toetsenbord rond te lopen.’ Frank Bouwmeester denkt dat dit straks wel mee zal vallen: ‘Dat wordt binnenkort ongetwijfeld opgelost door over te stappen op spraakgestuurde systemen.’

Interested in our solutions?

Please fill in the form and we will contact you within 2 days
More
information,
better care
0 weeks
40 weeks
48 weeks