Select country/language:

Slotervaartziekenhuis

Slotervaartziekenhuis, Amsterdam | BMA Nieuwsbrief november 2010
Slotervaartziekenhuis in een weekend over naar Mosos
Op de afdeling Verloskunde van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam-West vinden jaarlijks 1.200 bevallingen plaats. Het is een multicultureel ziekenhuis, zowel wat de staf als de patiënten betreft. Het merendeel van de ingrepen rond de bevalling gebeurt in het ziekenhuis zelf. Zeer ernstige casussen gaan naar het AMC of de VU. Tot voor kort werkte men op Verloskunde nog met een oude versie van het CTG-bewakingssysteem, zodat het hoog tijd was voor vernieuwing van de digitale dossiervoering.

In juni 2010 is het nieuwe Mosos-systeem – bestaande uit de modules <CTG>, <P>, <O> en <U> – live gegaan. Opmerkelijk detail: het verloskundig elektronisch dossier moet worden ingepast in EZIS van ChipSoft, het algemeen gebruikte EPD van het ziekenhuis. Daarom wordt in samenwerking met BMA gewerkt aan een rapportagekoppeling.Zware projectgroep
De beslissing tot de aanschaf van een nieuw Mosos-systeem heeft een lange voorgeschiedenis. Er is een zware projectgroep op gezet, waarin coördinerend verloskundige Mariken Oosterbaan en gynaecoloog Annette Duijn samenwerkten met O&Gverpleegkundigen, de afdeling ICT, de Raad van Bestuur en BMA. Oosterbaan: ‘We zijn in een ver verleden begonnen met een elektronisch systeem zonder onderhoudscontract, maar dat brak ons uiteindelijk op. De discussie over vervanging begon al in 2003, maar daar kwamen we destijds niet uit. Nadat vervolgens een faillissement van het ziekenhuis was afgewend brak een turbulente periode aan, zonder ruimte voor investeringen. Pas toen de rust terugkeerde ontstond die ruimte en op dat moment hebben Annette en ik vol ingezet op een nieuw systeem. Het ziekenhuis werkt met een algemeen EPD, maar wij wilden voor verloskunde beslist Mosos. Zelf kunnen bouwen aan een EPD heeft weliswaar voordelen, maar dat kost vooral erg veel tijd en daar hadden we de menskracht niet voor.’ Annette Duijn: ‘We wisten dat Mosos heel makkelijk in gebruik te nemen is. Ik ken de invoering uit andere ziekenhuizen en het gebruikersgemak is echt groot.’Koppeling met algemeen EPD
De gynaecologen gaan in de toekomst gebruikmaken van het algemene EPD dat in het Slotervaartziekenhuis
ook bij andere afdelingen ingang vindt. Duijn: ‘Voor ons betekent dit dat er wel een koppeling tussen Mosos en
ons systeem moet komen.’ Oosterbaan: ‘Andere doktoren hoeven natuurlijk niet alles te weten, maar hebben een samenvatting nodig die in hun elektronische dossier op te roepen is.’ Om die reden wordt er nu hard gewerkt aan de koppeling tussen beide systemen. Annette Duijn: ‘Op de poli loopt nu alles naar wens, ook in combinatie met EZIS. Voor sommige dingen zoals een afsprakenlijst moet je dan even vanuit Mosos naar EZIS. In andere ziekenhuizen werken ze daarom met twee schermen. Wij wilden voor verloskunde een perfect verloskundig dossier en dat is Mosos. Nu willen we dat de informatie deels ook voor andere afdelingen beschikbaar komt.’Annette Duijn (links) en Mariken Oosterbaan
Annette Duijn (links) en Mariken Oosterbaan

Hekel aan papier
De afdeling Verloskunde heeft de bewuste keuze gemaakt om binnen enkele dagen over te gaan van papier naar digitaal. Kan dat? Annette Duijn: ‘Mensen hangen erg aan papier, dus we zijn voor de shocktherapie gegaan. Na een enkel weekend was het ergste achter de rug.’ Mariken Oosterbaan: ‘We hadden in dat weekend wel een papieren achtervang, maar dat was de eer van onze mensen op de afdeling te na. Het meeste in Mosos spreekt bovendien voor zich, maar we moeten erop letten dat iedereen de informatie op dezelfde plek zet. Als je een zwangerschapskaart scant is het bijvoorbeeld van belang dat je de corresponderende gegevens in Mosos zet.’ Annette Duijn: ‘De basisvaardigheden leer je snel aan en nu moeten we de puntjes op de i zetten. Zoals overal, hebben wij hier ook mensen die moeite hebben met computers.’ Volgens Oosterbaan moet iedereen logisch na blijven denken voor het scherm: ‘Het kan gebeuren dat iemand een verkeerd veld aanklikt op een manier die in een papieren status niet kan gebeuren. Daar moeten we ons bewuster van worden, anders leren werken. Ik weet zeker dat als alles eenmaal loopt ook de laatste mensen hier een hekel zullen krijgen aan papier, maar we zitten nu midden in het implementatietraject.’

Voorlopig betekent dit ook dat er hier en daar nog papier mag worden gebruikt. De verloskamers en de poli zijn geheel digitaal, maar het papieren partusboek bestaat nog en vervult ook echt een functie bij de overdracht. Ook het klinisch dossier is nog een papieren status. De afdeling wil nu eerst de implementatie van Mosos <CTG>, <P>, <O> en <U> tot een succesvol einde brengen. Oosterbaan: ‘In de praktijk gaan dingen altijd anders dan je van tevoren bedenkt, inclusief kleine aanvaringen over en weer. Er zijn nog wat losse eindjes, maar BMA is daar makkelijk over. Als het moet komen ze direct langs.’

Interested in our solutions?

Please fill in the form and we will contact you within 2 days
More
information,
better care
0 weeks
40 weeks
48 weeks