Select country/language:

Diagnostiek voor U

Diagnostiek voor U, Eindhoven | BMA Nieuwsbrief mei 2006

Automatisering van de prenatale screening

Ooit voortgekomen uit een aan Philips gelieerde tertiaire voorziening voor huisartsen – onderdeel van een eigen medische dienst – is het Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) inmiddels uitgegroeid tot dé plek voor om het even welke diagnostische test ook, zoals een bloedprik – bijna 295.000 in 2004 – of, in geval van een zwangerschap, een combinatietest. Gynaecoloog Diederik Veersema was al tijdens zijn opleiding volgens eigen zeggen op een irrationele manier geboeid door de echo en de techniek erachter. In de regio Eindhoven lopen ze dankzij die fascinatie al jaren voorop als het gaat om de prenatale screening. Samen met BMA werkt Veersema aan de invulling van de automatisering van die prenatale screening, en in het bijzonder van de meting van de kwaliteit ervan: “De kwaliteit van de echoscopie als onderdeel van de combinatietest moet meetbaar zijn. Voor de aanstaande ouders hangt er veel van af. Wat ik wil is dat die kwaliteitsmeting wordt geautomatiseerd en wordt gecheckt tegen een referentiegroep, omdat ik hieraan kan zien of de echoscopisten het goed doen. In onze visie moet deze BMA-module voor de prenatale screening dit jaar worden geïmplementeerd.”

 

Echo op de kaart gezet

Veersema heeft het maken en duiden van echo’s tijdens zijn opleiding zélf moeten leren, want daar was in de tachtiger jaren geen voorziening voor. In 1986 benaderde hij Jules Keyzer – destijds directeur van het DCE en inmiddels voorzitter van de RvB van de overkoepelende stichting Synergos waar het DCE deel van uitmaakt – met het idee om de verloskundige echoscopie vast in het dienstenaanbod van het DCE te verankeren. Dat is gelukt. Het DCE verricht vandaag de dag zo’n 30.000 verloskundige en gynaecologische echo’s per jaar. Binnenkort komt de 23e echoscopist in dienst. Veel van die echo’s vinden plaats in het kader van het spreekuur Risicobepaling Downsyndroom dat samen met het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) is opgezet. Veersema: “Met Maastricht bestaat al vele jaren een samenwerking voor de derdelijns prenatale diagnostiek. Dit jaar verwachten we naar aanleiding van ons risicospreekuur 6.000 combinatietests en 12.000 structurele echoscopische onderzoeken te doen. Toen de verloskundigen in de regio eenmaal de voordelen hiervan zagen ten opzichte van leeftijdselectie waren ze snel om. Immers, je moet 200 vruchtwaterpuncties doen om 1 ongelukkig kind te vinden en bij de combinatietest is die verhouding 15:1. Er is ook meer consensus binnen de branche zelf. Waar vroeger onenigheid bestond over het aantal benodigde echo’s zijn er nu landelijke afspraken gemaakt over twee ijkpunten, de NT-meting en het structureel echoscopisch onderzoek.”

 

Diederik Veersema

Diederik Veersema

Gekozen voor Mosos

Als lid van een maatschap in het Máxima Medisch Centrum en als supervisor in het DCE is het al druk genoeg. Toch moet Veersema regelmatig bijspringen bij het maken van echo’s, al ziet hij dat zelf ook als een uitstekende gelegenheid om scherp te blijven. Maar de kwaliteit van de echo’s en de automatisering van de meting daarvan, daar draait het toch om. Veersema: “Het DCE werkt samen met het azM, dat ook voor Mosos heeft gekozen. Vele maatschappen, waaronder mijn eigen maatschap, gebruiken Mosos <CTG> en <P>. Het lag dus voor de hand om voor de automatisering van de echo’s en een goede verslaglegging naar BMA te kijken. De combinatietests en de SEO’s zijn vergunningplichtig en zullen over 8 regionale centra voor prenatale screening worden verdeeld. De kwaliteitscontrole zal landelijk plaatsvinden. Daarom wil het DCE graag samenwerken met BMA om dit deel van het traject optimaal in te richten.” De 25 jaar oude fascinatie van Veersema voor de echo in de geneeskunde is dus nog lang niet voorbij. De automatisering ervan ziet hij als een logische en noodzakelijke volgende stap. Zodra de voorlichting aan de toekomstige ouders over de mogelijkheden van de prenatale screening landelijk van de grond komt zal het aantal aanvragen voor de combinatietest gaan toenemen. Ook in de regio van het DCE. Veersema ziet deze ontwikkeling met vertrouwen tegemoet: “Dit jaar zetten we met BMA belangrijke stappen op weg naar de automatisering van de echo. Daarnaast drijft het DCE nog altijd op onze oude kernwaarden: idealisme en enthousiasme.”

Interested in our solutions?

Please fill in the form and we will contact you within 2 days
More
information,
better care
0 weeks
40 weeks
48 weeks