Selecteer land/taal:

Zwangeren kiezen liever voor NIPT

Zwangeren kiezen liever voor NIPT - BMA

Uit het TRIDENT-onderzoek blijkt dat zwangere vrouwen – bij wie uit de combinatietest een verhoogd risico op een kind met een chromosoomaandoening – in grote meerderheid (86%) de voorkeur geven aan de Niet-Invasieve Prenatale Test voor vervolgonderzoek. Het gebruik van de vlokkentest en vruchtwaterpunctie (invasieve testen) is hierdoor met 62% afgenomen.

DeTRIDENT-studie van het landelijk NIPT Consortium toont aan dat de NIPT een verbetering is ten opzichte van de huidige zorg met de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Prenatal Diagnosis. Alle ziekenhuizen in Nederland die prenatale diagnostiek aanbieden, deden mee aan de TRIDENT-studie.

Lees meer

Bron: KNOV, 20 oktober 2016

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks