Zorgstandaard Integrale geboortezorg klaar

Zorginstituut Nederland heeft deze week de aangepaste Zorgstandaard Integrale geboortezorg vastgesteld. NVOG en KNOV kunnen allebei goed leven met de gedane aanpassingen.

Lees meer

Bron: Medisch Contact, 5 juli 2016

Betere zorg voor
moeder en kind
0 weeks
40 weeks
48 weeks